Поле у вакуумі


     Ми б ніколи не знали про магнітне поле, якби воно себе не проявляло. Визначити наявність поля можна стрілкою компаса. Стрілка компаса буде тільки сигналізатором наявності поля. Для отримання кількісних величин стрільця непридатна. В якості вимірника поля можна використовувати рамку, що обертається.
Амплітуда напруги на струмозмінних кільцях рівна

Где:

    N – число витків в рамці;

    Ф – магнітний потік Вб;

    ω – кутова частота обертання рівна 2π f


     По заміряній напрузі можна розрахувати магнітний потік, вимірюваний у веберах (Вб). Магнітний потік і є величина, що характеризує поле. Знаючи магнітний потік, можна розрахувати напругу, яку ми можемо отримати в генераторі. На практиці частіше користуються поняттям щільності магнітного потоку, тобто потоком, що проходить крізь майданчик площею 1 квадратний метр. Щільність магнітного потоку називається магнітною індукцією.


B = Ф/ S


Магнітна індукція вимірюється в теслах (Тл).


Причиною виникнення магнітного потоку є електричний струм. Магнітна індукція на відстані r від прямолінійного провідника рівна:По центру витка із струмом радіусу r магнітна індукція буде рівна     Цією характеристикою магнітного потоку - індукцією і можна було б обмежитися при вивченні магнетизму. Але традиційно викладається, що електричний струм породжує напруженість магнітного поля, а вже та у свою чергу породжує індукцію.


      Это напоминает индийский уклад офиса. В Индии начальник, чтобы включить вентилятор вызывает секретаршу. Та говорит: «Хорошо», - кланяется и уходит; через полчаса приходит электрик и, наконец, вентилятор начинает вращаться..


Напруженість магнітного поля вимірюється в А/м.


Для прямолінійного дроту із струмом


Для витка із струмом напруженість в центрі витка рівна


Це ті ж самі формули, які приведені вище для індукції. Розрізняються вони лише магнітною постійною μ0.

Індукція у вакуумі або повітрі рівна
Де:

μ0 - магнітна постійна, рівна4π·10-7.

     Тобто, індукція і напруженість розрізняються тільки масштабом одиниць. І одне з цих понять для наших суто практичних цілей надмірно. І можна було б усі формули і графіки перерахувати на B, але читачам цієї статті доведеться користуватися спеціальною літературою, де H наявний, тому я залишу по більшості традиційний стиль формул.